Szanowni Państwo

Prezentujemy Państwu planowany do realizacji projekt przebudowy Alei Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie. Projekt pod nazwą „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” jest projektem kluczowym a w swych założeniach przyjmuje za cel przekształcenie przestrzeni publicznej w centrum miasta w teren reprezentacyjny, posiadający wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne.


           Na urzeczywistnienie tego planu, Częstochowa otrzymała promesę  dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10 mln Euro. Projekt wpisuje się w ramy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI. – Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu. Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg.


            Rozwój ośrodków miejskich i zmiana postrzegania ich funkcji jest bardzo ważna. Aglomeracje miejskie są ośrodkami gospodarczego wzrostu i innowacji, oddziałują na otoczenie i warunkują możliwości rozwojowe całego regionu. Również by nasze miasto - Częstochowa mogło się rozwijać i wpływać pozytywnie na region, musi uzyskać silną pozycję konkurencyjną względem innych ośrodków. Taką konkurencyjność można osiągnąć nie tylko poprzez stwarzanie korzystnych warunków i wzmacnianie m.in. innowacyjnego rozwoju gospodarczego, zaplecza akademickiego i kulturalnego czy też dostępności komunikacyjnej, ale przede wszystkim przez przekształcenie centrum miasta w przestrzeń reprezentacyjną wzbudzającą dumę mieszkańców i chętnie odwiedzaną przez turystów.


            Idąc za przykładem wielu miast europejskich, także w Częstochowie planuje się stworzenie pięknego centrum miasta, które będzie zachęcało do rodzinnych spacerów, spotkań z przyjaciółmi, organizowania różnego rodzaju imprez. Zachęcamy Państwa do obejrzenia zdjęć z miast polskich i europejskich, w których przyjęto podobne rozwiązania w centrach miast. Poprzez realizację projektu nasze miasto dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, gdzie obok zgiełku i pośpiechu dnia codziennego, stwarza się szansę na odpoczynek wśród przyjaznego, estetycznego i funkcjonalnego otoczenia przestrzeni miejskiej.


            Dziękujemy Państwu serdecznie za wzięcie udziału w przygotowanej przez nas sondzie w ramach konsultacji społecznych projektu. Głosy można było oddawać przez okres jednego miesiąca począwszy od dnia 20 stycznia do 20 lutego 2008 roku. Jednocześnie przypominamy, że wybraną koncepcję architektoniczną na zagospodarowanie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz inne prace nagrodzone w konkursie można było oglądać na wystawie w siedzibie Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu w dniach od 27 lipca do 21 sierpnia 2007 roku oraz w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Aktualności

Piknik Europejski

Z okazji 10 rocznicy wstąpienia Poski do Uni Europejskiej na Placu Biegańskiego w dniu 1 maja 2014 r. odbędzie się Piknik Europejski. Zapraszamy do udziału.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu

Dnia 16 grudnia 2013 r. odbyło spotkanie podsumowujące realizację projektu Alei. W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski i prezydent...

Informacje o zmianach organizacji ruchu

Informuję, iż informacje dotyczące zmiany organizacji ruchu na obszarze objętym pracami budowlanymi są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w...

Sonda

Czy uważacie Państwo, że realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego Alei NMP ?


A). TAK (77%)

B). NIE (20%)

C). Nie mam zdania (3%)

Liczba głosujących: 184